Menu Content/Inhalt
Strona główna

Lista kategorii » Akty prawne »  Rozporządzenia

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | odsłon [ rosnąco ]
file icon Rozporządzenie zmieniające w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładcząHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2183
file icon Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji (...)Hit!


Dodano dnia: 05.07.2007
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Skorzystało osób: 2334
file icon Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnianiaHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2163
file icon Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietomHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2274
file icon Rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania (...)Hit!


Dodano dnia: 05.07.2007
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

Skorzystało osób: 1865
file icon Rozporządzenie w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienieHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2226
file icon Rozporządzenie w sprawie wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2092
file icon Rozporządzenie w sprawie warunków zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2202
file icon Rozporządzenie w sprawie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy osób pełniących funkcje w związkachHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2110
file icon Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładcząHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2039
file icon Rozporządzenie w sprawie udzielania zwolnień od pracy osobom niepełnosprawnym - rehabilitacja (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2017
file icon Rozporządzenie w sprawie treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowaniaHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2188
file icon Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2358
file icon Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców PracyHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2146
file icon Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczegoHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2136
file icon Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2197
file icon Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracyHit!


Dodano dnia: 11.02.2007

Skorzystało osób: 2238
file icon Rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnychHit!


Dodano dnia: 23.04.2007

Skorzystało osób: 1900
file icon Rozporządzenie w sprawie rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowejHit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2148
file icon Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikomHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2113
file icon Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniaHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2040
file icon Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...)Hit!


Dodano dnia: 18.04.2007
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Uwaga: Brak tekstu jednolitego.

Skorzystało osób: 2074
file icon Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...)Hit!


Dodano dnia: 05.07.2007
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Skorzystało osób: 1917
file icon Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojówHit!


Dodano dnia: 05.07.2007

Skorzystało osób: 1895
file icon Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawoduHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2147
file icon Rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłychHit!


Dodano dnia: 30.04.2007

Skorzystało osób: 2028
file icon Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracyHit!


Dodano dnia: 05.07.2007

Skorzystało osób: 2096
file icon Rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniuHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2081
file icon Rozporządzenie w sprawie należności dla pracowników sfery budżetowej z tytułu podróży w krajuHit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2050
file icon Rozporządzenie w sprawie należności dla pracowników sfery budżetowej z tytułu podróży poza krajemHit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2021
file icon Rozporządzenie w sprawie Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń (...)Hit!


Dodano dnia: 13.02.2007

Skorzystało osób: 2080
file icon Rozporządzenie w sprawie dowodów stanowiących podstawę zasiłków w razie choroby i macierzyństwaHit!


Dodano dnia: 15.02.2007

Skorzystało osób: 2159
file icon Rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranoweHit!


Dodano dnia: 05.07.2007

Skorzystało osób: 1921
file icon Rozporządzenie o zatrudnianiu osób młodocianychHit!


Dodano dnia: 11.02.2007

Skorzystało osób: 2086

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com