Menu Content/Inhalt

Strona główna

Reklama:


Lista kategorii » Akty prawne »  Ustawy

Dokumenty

Uporządkuj wg : nazwy | daty | odsłon [ malejąco ]
file icon Karta Nauczyciela


Dodano dnia: 11.04.2007

Skorzystało osób: 475
  file icon Kodeks postępowania cywilnego


  Dodano dnia: 05.07.2007

  Skorzystało osób: 277
   file icon Kodeks PracyHit!


   Dodano dnia: 11.02.2007

   Skorzystało osób: 1989
    file icon Prawo spółdzielcze


    Dodano dnia: 11.02.2007

    Skorzystało osób: 478
     file icon Prawo upadłościowe i naprawcze


     Dodano dnia: 13.02.2007

     Skorzystało osób: 459
      file icon Ustawa o czasie pracy kierowców


      Dodano dnia: 13.02.2007

      Skorzystało osób: 491
       file icon Ustawa o dniach wolnych od pracy


       Dodano dnia: 13.02.2007

       Skorzystało osób: 757
        file icon Ustawa o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne


        Dodano dnia: 22.03.2007

        Skorzystało osób: 412
         file icon Ustawa o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego


         Dodano dnia: 15.02.2007

         Skorzystało osób: 519
          file icon Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych


          Dodano dnia: 23.04.2007

          Skorzystało osób: 364
           file icon Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym


           Dodano dnia: 11.02.2007

           Skorzystało osób: 462
            file icon Ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej


            Dodano dnia: 11.02.2007

            Skorzystało osób: 505
             file icon Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę


             Dodano dnia: 11.02.2007

             Skorzystało osób: 624
              file icon Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń


              Dodano dnia: 11.02.2007

              Skorzystało osób: 543
               file icon Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


               Dodano dnia: 11.02.2007

               Skorzystało osób: 517
                file icon Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych


                Dodano dnia: 18.04.2007

                Skorzystało osób: 367
                 file icon Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne


                 Dodano dnia: 11.02.2007

                 Skorzystało osób: 484
                  file icon Ustawa o pomocy społecznej


                  Dodano dnia: 22.03.2007

                  Skorzystało osób: 425
                   file icon Ustawa o powszechnym obowiązku obrony


                   Dodano dnia: 11.02.2007

                   Skorzystało osób: 466
                    file icon Ustawa o pracownikach samorządowych


                    Dodano dnia: 11.02.2007

                    Skorzystało osób: 592
                     file icon Ustawa o pracownikach urzędów państwowych


                     Dodano dnia: 11.02.2007

                     Skorzystało osób: 626
                      file icon Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych


                      Dodano dnia: 07.05.2007

                      Skorzystało osób: 368
                       file icon Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


                       Dodano dnia: 11.02.2007

                       Skorzystało osób: 570
                        file icon Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych


                        Dodano dnia: 11.02.2007

                        Skorzystało osób: 480
                         file icon Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego


                         Dodano dnia: 11.02.2007

                         Skorzystało osób: 536
                          file icon Ustawa o służbie cywilnej


                          Dodano dnia: 22.03.2007

                          Skorzystało osób: 482
                           file icon Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w w zakresie sztuki


                           Dodano dnia: 11.04.2007

                           Skorzystało osób: 388
                            file icon Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa


                            Dodano dnia: 15.02.2007

                            Skorzystało osób: 579
                             file icon Ustawa o świadczeniach rodzinnych


                             Dodano dnia: 15.02.2007

                             Skorzystało osób: 571
                              file icon Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych


                              Dodano dnia: 11.02.2007

                              Skorzystało osób: 440
                               file icon Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych


                               Dodano dnia: 05.07.2007

                               Skorzystało osób: 284
                                file icon Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990


                                Dodano dnia: 22.03.2007

                                Skorzystało osób: 483
                                 file icon Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora


                                 Dodano dnia: 15.02.2007

                                 Skorzystało osób: 464
                                  file icon Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi


                                  Dodano dnia: 11.02.2007

                                  Skorzystało osób: 486
                                   file icon Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych


                                   Dodano dnia: 11.02.2007

                                   Skorzystało osób: 613
                                    file icon Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin


                                    Dodano dnia: 11.02.2007

                                    Skorzystało osób: 537
                                     file icon Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych


                                     Dodano dnia: 20.05.2007

                                     Skorzystało osób: 411
                                      file icon Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


                                      Dodano dnia: 11.02.2007

                                      Skorzystało osób: 496
                                       file icon Ustawa o związkach zawodowych


                                       Dodano dnia: 11.02.2007

                                       Skorzystało osób: 560
                                        file icon Ustawa o zwolnieniach grupowych


                                        Dodano dnia: 11.02.2007

                                        Skorzystało osób: 695
                                         Statystyki serwisu:

                                         116 artykułów
                                         75 akty prawne
                                         2 orzeczeń
                                         38 wzorów pism i druków
                                         2669 czytelników biuletynu

                                         Dostęp do artykułów:

                                         Add to Google

                                           
                                         reklama Oferty pracy
                                         Praca                                         designed by www.madeyourweb.com