Menu Content/Inhalt

Advertisement
Curriculum Vitae
Zamiast CV
Autor: Piotr Henzler   
Zanim zaczniesz wype�nia� aplikacj� on-line, przygotuj si� dobrze! Niekt�re pytania mog� Ci� zaskoczy�. Na szcz�cie, czas na udzielenie odpowiedzi jest nielimitowany.
Czytaj ca�o��...
Zacznij od CV
Autor: Pracuj.pl   
Napisanie dobrego CV mo�e by� kluczem do sukcesu. Wi�kszo�� os�b rekrutuj�cych od niego zaczyna przegl�danie aplikacji kandydata. Je�li nie znajdzie w nim potrzebnych informacji - przechodzi do kolejnej osoby.
Czytaj ca�o��...
Dylematy z CV - Jak napisa�..?
Autor: Pracuj.pl   
Jak poradzi� sobie z problemami napotkanymi w trakcie pisania CV?
Czytaj ca�o��...
Spos�b na dobre CV
Autor: Pracuj.pl   
Jak napisa� CV skuteczne CV, kt�re zainteresuje ka�dego pracodawc�? Odpowiada Maja Karwacka z AG TEST Human Resources.
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com