Menu Content/Inhalt
Urlopy
Urlop na żądanie
Autor: Anna Piszczek   
Kwestia urlopu na żądanie budzi wiele dyskusji, zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony urlop ten stanowi istotne uprawnienie dla pracownika, który może w nagłej sytuacji uzyskać wolny dzień w pracy, z drugiej może powodować po stronie pracodawcy trudności w prowadzeniu firmy. Skorzystanie nawet przez jednego tylko pracownika z urlopu na żądanie może doprowadzić do paraliżu firmy. Pracodawca nie ma bowiem w takiej sytuacji możliwości przygotowania się na nieobecność pracownika w pracy poprzez zorganizowanie zastępstwa czy odmienne rozdysponowanie zadań.
Czytaj całość…
 
Urlop na żądanie
Autor: Anna Sosnowska   
Urlop na żądanie stanowi pewnego rodzaju wyjątek od podstawowego celu oraz zasad przyznawania urlopu wypoczynkowego. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie pracownikowi załatwienie ważnych spraw rodzinnych lub osobistych. Przysługujące pracownikowi cztery dni urlopu na żądanie, nie powodują przedłużenia wymiaru urlopu lecz są wydzielone z puli przysługujących pracownikowi dni odpoczynku.
Czytaj całość…
 
Zasady udzielania urlopu bezpłatnego
Autor: Tomasz Zwolak   
Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Można wyróżnić dwa "rodzaje" urlopu bezpłatnego:
  1. określony w art. 174 § 1 kodeksu pracy zgodnie, z którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na dowolny cel,
  2. wynikający, z art. 1741 § 1 kodeksu pracy, kiedy za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
Czytaj całość…
 
Zasady udzielania zaległego urlopu
Autor: Anna Sosnowska   
W przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, przepisy kodeksu pracy wyznaczają ostateczne granice jego udzielenia w terminie późniejszym. Przekroczenie tego terminu może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika i ukarane karą grzywny.
Czytaj całość…
 
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych
Autor: Anna Sosnowska   
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych regulowany jest na podstawie odrębnej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona w sposób odrębny od Kodeksu Pracy sposoby udzielania oraz nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego.
Czytaj całość…
 
Plan urlopów
Autor: Anna Sosnowska   
Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów, który sporządzany jest corocznie przez pracodawcę. Plan ten powinien być ustalony zawsze w porozumieniu z pracownikiem oraz po rozpatrzeniu konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak w praktyce to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o terminie udzielenia urlopu i nie jest przy tym związany wnioskiem pracownika. W przypadku, gdy np. większość pracowników zabiega o urlop w sierpniu, to w celu zapewnienia prawidłowej pracy, pracodawca może odmówić przyznania niektórym pracownikom urlopu wypoczynkowego w podanym przez nich terminie i wyznaczyć inny.
Czytaj całość…
 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com