Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Orzecznictwo

Reklama:


Orzecznictwo
III SPP 156/05
Sąd powinien przedstawić skargę na przewlekłość postępowania wraz z aktami sprawy do sądu właściwego do jej rozpoznania dopiero po przeprowadzeniu rozprawy w sytuacji, gdy w dacie jej wniesienia przez stronę wyznaczony jest już termin posiedzenia, a przekazanie skargi stwarzałoby konieczność zmiany tego terminu. Jeżeli postępowanie w sprawie, którego dotyczyła skarga na przewlekłość postępowania, zostało prawomocnie zakończone, postępowanie wszczęte w wyniku złożenia skargi podlega umorzeniu.
Czytaj całość…
 
III SPP 167/05
Prawidłowość wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania nie podlega ocenie przy rozstrzygnięciu o zasadności skargi na przewlekłość postępowania.
Czytaj całość…
 
Statystyki serwisu:

137 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4607 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google

  Linki reklamowe:

Wzory Umów i Dokumentów


designed by www.madeyourweb.com