Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla pracodawcy arrow Jednakowe prawa, r�wne traktowanie. Informacje dla pracodawc�w.

Advertisement
Jednakowe prawa, r�wne traktowanie. Informacje dla pracodawc�w. Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Zagadnienia r�wnego traktowania kobiet i m�czyzn w zatrudnieniu: okre�lenie dyskryminacji bezpo�redniej i po�redniej, poprawno�� w procesie rekrutacji, wynagrodzenie os�b zatrudnionych, sankcje karne z tytu�u naruszenia zasady r�wnego traktowania. Tak�e: propozycja dobrej praktyki – zapobieganie poprzez informacj� na terenie zak�adu pracy.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com