Menu Content/Inhalt
Strona gł�wna arrow Artyku�y dla pracownika arrow R�wnouprawnienie w pracy

Advertisement
R�wnouprawnienie w pracy Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Dyskryminacja w pracy: na czym polega - kryteria dyskryminacyjne, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacj�, a kiedy nie; najcz�stsze formy dyskryminacji – molestowanie seksualne, poni�anie, r�nicowanie wynagrodzenia za prac�; jak broni� si� przed dyskryminacj�. Tak�e: konkretne przyk�ady dyskryminowania pracownik�w z r�nych przyczyn.


>> Cz�� 1: pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<
>> Cz�� 2: pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<
>> Cz�� 3: pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

designed by www.madeyourweb.com