Menu Content/Inhalt

Advertisement
Wolontariat Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce pracy w ramach wolontariatu. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com