Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Artyku�y dla pracodawcy arrow M�odzi pracownicy w Twojej firmie

Advertisement
M�odzi pracownicy w Twojej firmie Drukuj E-mail
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka przeznaczona jest dla pracodawcy zatrudniaj�cego m�odych pracownik�w. Poza wynikaj�cymi z kodeksu pracy obowi�zkami pracodawca ma wiele mo�liwo�ci stworzenia przyjaznego �rodowiska pracy – ulotka zawiera m.in. przyk�ady tzw. dobrych praktyk.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

< Poprzedni   Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com