Menu Content/Inhalt
Strona g��wna arrow Praca za granic� arrow Opodatkowanie dochod�w z z pracy najemnej wykonywanej za granic�.

Advertisement
Opodatkowanie dochod�w z z pracy najemnej wykonywanej za granic�. Drukuj E-mail
Autor: Ministerstwo Finans�w   
Uzyskuj�c dochody z tytu�u pracy najemnej wykonywanej za granic�, w wi�kszo�ci przypadk�w trzeba rozliczy� si� z nich tak�e w Polsce. Nale�y o tym pami�ta� szczeg�lnie obecnie, gdy wiele os�b maj�cych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje tak� prac� za granic�.


>> Pe�ny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przegl�dania i drukowania powy�szego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezp�atnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wy�szej. Program dost�pny jest bezp�atnie TUTAJ.

Pami�taj, serwis PrawoPracy.org utrzymuje si� dzi�ki reklamom.

Nast�pny >
designed by www.madeyourweb.com