Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Prawo pracy arrow Ekspert odpowiada: "Trzynastka" - komu trzeba ją wypłacić?

Reklama:


Ekspert odpowiada: "Trzynastka" - komu trzeba ją wypłacić? Drukuj Email
Autor: KadryOnline.pl   
PYTANIE: Pracownicy sfery budżetowej do 31 marca 2008 r. powinni otrzymać "trzynastki" za rok 2007. Sprawdź, komu pracodawca powinien wypłacić trzynaste wynagrodzenie i w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ:
Warunek: pół roku pracy.
"Trzynastka" w pełnej wysokości przysługuje pracownikom, którzy przepracowali u pracodawcy pełny rok kalendarzowy. Jeśli pracowali krócej, wynagrodzenie to przysługuje im proporcjonalnie do przepracowanego okresu, o ile nie był on krótszy niż 6 miesięcy.

Wyjątki!
Niekiedy "trzynastkę" trzeba wypłacić również tym pracownikom, którzy nie przepracowali 6 miesięcy w danym roku. Jest tak w przypadku: 1. nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim;
 2. zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż 3 miesiące;
 3. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo służby zastępczej;
 4. rozwiązania stosunku pracy w związku z:
  1. przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  2. przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  3. likwidacją pracodawcy (lub jego jednostki organizacyjnej) albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 5. podjęcia zatrudnienia:
  1. w wyniku przeniesienia służbowego,
  2. na podstawie powołania lub wyboru,
  3. w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy lub likwidacją (bądź reorganizacją) jego jednostki organizacyjnej albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
  4. po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo służby zastępczej;
 6. korzystania:
  1. z urlopu wychowawczego,
  2. z urlopu dla poratowania zdrowia,
  3. przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;
 7. śmierci pracownika.

Kiedy pracodawca może nie wypłacić pracownikowi "trzynastki"?
Są również sytuacje, w których pracownik, mimo zatrudnienia przez wymagany okres, nie nabędzie prawa do "trzynastki". Dzieje się tak wówczas, gdy pracownik:
 • był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych dłużej niż 2 dni,
 • stawił się do pracy lub przebywał w pracy w stanie nietrzeźwości,
 • otrzymał karę dyscyplinarną wydalenia z pracy lub ze służby,
 • rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 2, art. 2, art. 3, art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080).


Źródło: KadryOnLine.pl 
następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

Statystyki serwisu:

140 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4770 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google


designed by www.madeyourweb.com