Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow BHP część 2: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
BHP część 2: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą Drukuj Email
Autor: Błażej Kuliński   
Jakie koszty możemy ponieść, gdy nie zapewnimy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym Pracownikom?

W pierwszym artykule naszej serii pokrótce przedstawiłem zarys serii artykułów, które w najbliższym czasie ukazywać się będą na stronach serwisu PrawoPracy.org. Pierwszy odcinek - można się z tym zgodzić - nie zawierał wiele elementów merytorycznych. Takie było jednak jego założenie, aby zainteresować takiego Czytelnika, jakim jest Pracodawca i zachęcić do poświęcenia chwili na przeczytanie cotygodniowego artykułu. Są one bowiem dla Was i wierzę, że w każdym z nich znajdziecie coś dla siebie.

Zaczynając omawianie zagadnień BHP trzeba stwierdzić jednoznacznie - BHP to element biznesu, a wręcz nawet BIZNES. Wiadomo, iż często patrzy się na BHP jak na coś obowiązkowego, np. przepisy prawne, konieczną do stworzenia i przechowywania dokumentację lub wymagane przepisami szkolenia. Często kojarzy się nam to także z wiszącymi na ścianach instrukcjami lub kolorowymi znakami na maszynach. Przypominamy sobie także o BHP gdy odwiedza nas Inspekcja Pracy lub Inspekcja Sanitarna.

BHP natomiast jest obecne w każdej firmie cały czas - 24 h na dobę. To, że nazwałem je biznesem wynika z faktu, iż tak jak każda działalność ma swoje mocne i słabe strony, ma dochody i wydatki, ma zyski i straty (w ujęciu ogólnym firmy oczywiście). I choć nie zawsze jakiś element BHP kojarzy się od razu z aspektem finansowym, to po głębszej analizie da się wysnuć wniosek odwrotny - wszystko co jest związane z BHP ma związek z pieniędzmi. A skoro wszystko ma związek z pieniędzmi i związane jest z działalnością Firmy, to może warto zwrócić na to uwagę? Co możemy stracić, a co zaoszczędzić podejmując działania związane, bądź nie związane z BHP? Jakich kosztów możemy się spodziewać, a co zyskujemy dbając i poprawiając bezpieczeństwo pracy? O tym wszystkim dla Pracodawców w tym artykule.

Ażeby jednak mieć jasność o czym będziemy mówić, to należy nadmienić, iż kosztów nie wiążemy w tym momencie jedynie z wypadkami. Posługiwać się będziemy słowem zdarzenie, gdyż wypadki przy pracy to jedynie końcowy efekt kumulowania się wcześniej różnego rodzaju innych wydarzeń, niekoniecznie wyczerpujących ustawową definicję tego wypadku. Chociażby grzywna nałożona na Pracodawcę nie jest związana z wypadkiem.

1. Koszty społeczne.


To pierwsza i zarazem łatwiejsza do zdefiniowania grupa kosztów. Są one bowiem określone przepisami prawa i często zdefiniowany jest sposób na ich wyliczenie. Związane są one przede wszystkim z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi i należą do nich przede wszystkim:

 1. zasiłek chorobowy związany z niezdolnością do pracy w wysokości 100% wynagrodzenia,
 2. jednorazowe odszkodowanie dla poszkodowanego w wypadku wynikające z orzeczonego uszczerbku na zdrowiu,
 3. jednorazowe odszkodowanie dla rodziny pracownika z tytułu jego śmierci,
 4. renta z tytułu niezdolności do pracy,
 5. renta rodzinna,
 6. świadczenie rehabilitacyjne,
 7. zasiłek szkoleniowy,
 8. koszty badań lekarskich.


Koszty te, choć ponoszone głównie przez ZUS, pośrednio ponoszone są również przez Pracodawców. Każdy z nich opłaca bowiem składki, których wysokość jest z góry ustalona i obliczona na pokrycie przez Zakład w/w wydatków. W sytuacji, gdy wydatków tych by nie było lub były one mniejsze, spodziewać można by się również, chociażby teoretycznie zmniejszenia wysokości składek. A to już dla Przedsiębiorstwa mniejszy wydatek. Ponadto nie należy zapominać, kto płaci za pierwsze 33 dni zwolnienia.

2. Koszty Pracodawcy.

Tutaj zaczyna nam się cała lista dodatkowych kosztów ponoszonych przez Firmę. Przypomnieć należy, iż koszty związane z zasiłkiem chorobowym oraz kosztami badań lekarskich są najczęściej (szczególnie w pierwszym okresie po zaistnieniu zdarzenia) ponoszone przede wszystkim przez Pracodawców.

Koszty ponoszone bezpośrednio przez Pracodawcę możemy podzielić na kategorie:

A. Koszty, które nie mogą być wyrażone bezpośrednio konkretną kwotą:

 1. Koszty związane z wypadkami śmiertelnymi i zgonami - suma kosztów ponoszonych na czynności po takim zdarzeniu, grzywny, odszkodowania, odprawy pośmiertne itp.,
 2. Absencja i zwolnienia lekarskie (liczone głównie jako koszt straconego czasu) – na to składa się suma kosztów ponoszonych na działania zmierzające do zapełnienia luki po nieobecnym pracowniku i zapewnienia ciągłości produkcji, a także działań związane z przywróceniem do stanu sprzed zdarzenia,
 3. Rotacje w zatrudnieniu (odejścia Pracowników) związane z niezadowalającymi warunkami pracy lub wcześniejsze odejścia na emeryturę lub rentę (wyrażane jako ilość osób, które opuszczają Firmę w danym okresie czasu) - tutaj w skład wchodzi suma kosztów związanych z niechcianą rotacją, dodatkowymi szkoleniami, wahaniami i przerwami w produkcji, ogłoszeniami i rekrutacją,
 4. Wcześniejsze emerytury i renty (ilość osób w danym przedziale czasu) - podobnie jak w punkcie poprzednim, a dodatkowo dochodzą koszty kar, odszkodowań dla tych osób.


B. Koszty, które można wyrazić bezpośrednio sumą pieniędzy:

 1. Pomoc medyczna (udzielona przez Firmę na terenie zakładu i poza nim) - całokształt kosztów udzielenia pomocy osobie zarówno na terenie zakładu (zużyte opatrunki, czas pracy ratownika, stracona odzież) oraz poza zakładem (transport na pogotowie lub do szpitala, koszt konsultacji medycznych, badań itp.), a także późniejszej rehabilitacji,
 2. Koszty pomocy i rehabilitacji niemedycznej ponoszone w celu powrotu pracownika do pracy - na to składają się m.in. koszty szkoleń, ponownej adaptacji pracownika, instruktaży,
 3. Koszty zwolnień lekarskich - wypłacone zasiłki, czas na ich przygotowanie i wypłatę, ewentualnie koszty sprawdzenia zasadności zwolnienia w domu chorego,
 4. Uszkodzony i zniszczony sprzęt lub budynki - całokształt kosztów zakupu nowego sprzętu lub naprawy zniszczonego, koszty części zamiennych, biegłych, firm serwisowych, przestojów na linii itp.,
 5. Koszty analizowania zdarzeń - koszty pracy zespołu powypadkowego (dokumenty, opinie, czas pracy), koszty oderwania od pracy osób przesłuchiwanych, koszty rozsyłania informacji, statystyki itp.,
 6. Zwiększone składki na ubezpieczenie - firmy ubezpieczeniowe wysokość składki uzależniają od poziomu bezpieczeństwa w firmie,
 7. Koszty administracyjne i prawne - kary, mandaty, koszty prawników, decyzji administracyjnych, pism, odwołań, koszty postępowania przed organami nadzoru nad warunkami pracy lub sądem, działalność tych organów, koszty dokumentacji itp.,
 8. Koszty szkoleń, badań lekarskich,
 9. Koszty zwiększonej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków,
 10. Koszty zakupu środków ochrony indywidualnej,
 11. Dodatkowe wydatki związane z wypłatami dla pracowników - np. dodatek szkodliwy wpisany do regulaminu pracy lub układu zbiorowego,
 12. Stracony czas w produkcji - czas przestoju linii, koszt nie wyprodukowanego produktu, straty w zamówieniach, braki w zaopatrzeniu i mniejsza sprzedaż,
 13. Koszty nie zrealizowanych lub nie złożonych zamówień - utrata potencjalnych klientów lub zamówień w wyniku niemożności ich zrealizowania,
 14. Brak zwrotów z inwestycji - niezrealizowane zyski związane ze zdarzeniami. Wydatki na działania po wypadku nie są przeznaczone na inwestycje w zyskowne przedsięwzięcia,
 15. Odejście Klienta - Klient odchodzi od nas, gdyż np. nie spełniamy jego wymagań - koszt dla niektórych Firm może oznaczać nawet koniec istnienia.


C. Koszty prawie niemierzalne:

 1. Utrata potencjalnych Klientów (Klienci w ogóle o nas nie pytają),
 2. Utrata wiarygodności na rynku (Klienci istniejący zastanawiają się nad dalszą współpracą lub sensem jej rozwoju - efektem tego może być sytuacja z punktu B podpunkt l),
 3. Działania marketingowe - koszty wzmożonych działań po zdarzeniu lub utrata efektu działań poprzednich w wyniku zdarzenia,
 4. Zła opinia w mediach - bezpośredni związek z działaniami marketingowymi,
 5. Zła koniunktura polityczna - utrata przychylności władz centralnych lub lokalnych,
 6. Brak zainteresowania ze strony potencjalnych pracowników, zmniejszenie wydajności pracowników zatrudnionych,
 7. Utrata zaufania społecznego.


D. Koszty dotyczące samego Pracodawcy:

 1. Mandaty
 2. Grzywny,
 3. Wyroki i postępowanie przed sądem,
 4. Utrata pracy.


Podsumowując można stwierdzić, iż przekrój kosztów, jakie może ponieść Pracodawca (Zakład) jest bardzo szeroki, począwszy od drobnych kwot (mandat), a na zamknięciu Firmy skończywszy. Koszty mogą również dotknąć osobiście Pracodawcę (osobę) i również może to dotyczyć utraty pracy, a nawet zakazu wykonywania pewnych funkcji w przyszłości. Nie można zapominać także, iż większość z kosztów występuje obok siebie - rzadko zdarza się, by wystąpiła tylko jedna kategoria kosztów.

Widać z przytoczonej listy także, iż nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. To oczywiste, ale często okazuje się także, że rzeczy niemierzalne najbardziej nas dotkną. Raz - bo nie wiemy, kiedy możemy się tego spodziewać, dwa - nie wiemy w jakiej wysokości kosztów możemy oczekiwać. Katalog tych kosztów nie jest również zamknięty, gdyż czasem może nam się pojawić taki wydatek, którego nie przewidzimy.

Należałoby na koniec postawić pytanie - czy można uniknąć wszystkich tych kosztów? Odpowiedź brzmi - oczywiście. Jak - o tym w następnym artykule.

Jeżeli będziesz miał pytania związane z artykułem lub z dziedziną jaką jest BHP, zapraszam do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną.


Autor: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Manager ds. BHP i Ochrony Środowiska w międzynarodowej firmie szkoleniowo-konsultingowej UniQus, wieloletni wykładowca tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalista ds. BHP w międzynarodowych koncernach produkcyjnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com