Menu Content/Inhalt

Biuletyn Drukuj E-mail

Biuletyn PrawoPracy.org

Naj�wie�sze informacje o prawie pracy, rynkach pracy i psychologii sukcesu.

Niezb�dnik ka�dego pracownika, pracodawcy i osoby poszukuj�cej pracy.


Biuletyn dostarczy Ci m.in. informacj� o najnowszych wiadomo�ciach, artyku�ach, poradach opublikowanych na �amach serwisu PrawoPracy.org, o zmianach w ustawodawstwie prawa pracy, interesuj�cych w�tkach na forum dyskusyjnym, wartych polecenia pozycjach wydawniczych o tematyce prawa pracy, jak r�wnie� poruszy zagadnienia - szeroko rozumianych - rynk�w pracy i psychologii sukcesu.

Biuletyn znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej raz w miesi�cu. Zapraszam do lektury!

Karol Czepukoj�,
Redaktor naczelny
PrawoPracy.org.


Zaprenumeruj Zrezygnuj
Prosz� zapozna� si� z polityk� prywatno�ci.logo pmnl
designed by www.madeyourweb.com