Raport: Zatrudnienie w Polsce 2006 - Produktywność dla pracy
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   
23.04.2007.
Opracowanie przygotowane przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Badań Strukturalnych w ramach cyklu "Zatrudnienie w Polsce", poświęcone rygorystycznej analizie wybranych aspektów rynku pracy: zdolności gospodarki polskiej do absorpcji szoków makroekonomicznych, regionalnych zróżnicowań rynku pracy, migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz znaczenia szarej strefy.


Treść raportu w formacie pdf (223 str., 10 Mb).

Pobierz bezpłatnie Adobe Reader do odczytu plików w formacie pdf.