Raport: Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse
Autor: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce   
Raport przygotowany został przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a poświęcony jest pozycji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia.


Treść raportu w formacie pdf (88 str., 1.21 Mb).

Pobierz bezpłatnie Adobe Reader do odczytu plików w formacie pdf.