Ekspert odpowiada: Czy ostatnim dniem umowy musi być dzień roboczy?
Autor: KadryOnline.pl   
PYTANIE: Czy dniem rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony może być sobota? Czy w umowie na czas określony jako ostatni dzień trwania stosunku pracy mogę wpisać niedzielę?

ODPOWIEDŹ:
Tak, umowa może rozwiązać się w wolną sobotę lub niedzielę, gdyż dniem rozwiązania stosunku pracy nie musi być dzień roboczy.Pracownik, który jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, znajduje się w zatrudnieniu nie tylko w dni robocze, ale przez cały okres, poczynając od momentu nawiązania umowy do momentu jej zakończenia. A zatem nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby stosunek pracy nawiązywał się lub kończył w dniu wolnym od pracy. Sam ustawodawca, regulując moment zakończenia okresu wypowiedzenia, wskazuje, że w przypadku okresu wypowiedzenia oznaczanego w tygodniach, ostatnim dniem zatrudnienia będzie sobota, a w przypadku okresu wypowiedzenia oznaczonego w miesiącach – ostatni dzień miesiąca (bez względu na to, jaki to będzie dzień tygodnia).

Podstawa prawna:

art. 30 § 2[1] Kodeksu pracy.


Źródło: KadryOnLine.pl