Polityka cookies
Autor: Administrator   

Dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności serwis internetowy prawopracy.org może używać pliki Cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub urządzenia można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Światową Fundację Zdrowie – Rozum – Serce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Św. Wincentego 112/59 (03-291 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000140948, NIP: 524-18-36-547, Regon: 012141553, która udostępnia informacje w serwisie internetowym prawopracy.org.
 2. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie prawopracy.org.
 3. Użytkownik - oznacza osobę, która korzysta z Serwisu.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Cookies - oznacza niewielkie pliki tekstowe (cookies) oraz inne dane informatyczne o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies (inne technologie) zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu, a następnie z nich odczytywane przy wizycie na stronach internetowych Serwisu. Cookies mogą być zamieszczane przez Administratora i są związane z udostępnianiem informacji przez Administratora za pośrednictwem Serwisu lub mogą być zamieszczane przez podmioty trzecie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu [czym są pliki cookies zobacz także tutaj].

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Serwis może wykorzystywać dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przez daną przeglądarkę internetową. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Serwis wykorzystuje Cookies w szczególności w następujących celach:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu w ramach systemu zarządzania treścią Joomla!;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA] i Gemius Traffic [administrator Cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie], co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników;
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy Google AdSense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

IV. Możliwość modyfikacji warunków zapisu i przechowywania Cookies lub uzyskiwania dostępu do Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich zapisu, przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies albo informować o każdorazowym zapisie Cookies na Urządzeniu Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies zapisane i przechowywane w Urządzeniu korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Funkcje te można najczęściej odnaleźć w zakładce „narzędzia” -> „opcje”.
 3. Ograniczenie albo wyłączenie stosowania i obsługi plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapisywanie, przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Urządzeniu Użytkownika przez inne strony internetowe dostępne dla Użytkownika dzięki odnośnikom (linkom) umieszczonym na stronach internetowych Serwisu.

Warszawa, dnia 22 marca 2013 roku