Poradnik społecznego inspektora pracy
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Broszura podzielona jest na dwie części. Część I zawiera informacje nt. uprawnień związków zawodowych w zakresie prawnej ochrony pracy (reprezentacja interesów zbiorowych oraz indywidualnych, techniczne bezpieczeństwo pracy, współpraca z organami PIP i innymi organami nadzoru nad warunkami pracy). W części II omówiono zasady i tryb pracy sip: podstawy prawne, strukturę, sposób wyboru, uprawnienia i obowiązki, pola i sposób współpracy ze związkami zawodowymi oraz z PIP.


>> Pełny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przeglądania i drukowania powyższego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezpłatnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej. Program dostępny jest bezpłatnie TUTAJ.