Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich
Autor: Karol Czepukojć   
Lekarz może - wedle nowych wygodniejszych dla ubezpieczonego zasad - wystawić zaświadczenie na okres rozpoczynający się nawet cztery dni po dniu badania chorego. Będzie mógł tak uczynić, jeśli bezpośrednio po badaniu przypadają dni wolne od pracy albo badanie jest przeprowadzane w czasie orzeczonej już wcześniej niezdolności do pracy - pisze "Rzeczpospolita".


Jeżeli ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, lekarz stwierdzający jego niezdolność do pracy będzie musiał wystawić odpowiednią liczbę zwolnień. To na podstawie tego dokumentu płatnik wypłaca zasiłek ubezpieczonemu. Jeśli zapomni podać lekarzowi w dniu badania wszystkich swoich pracodawców, lekarz będzie mógł później wystawić ZUS ZLA dla pozostałych płatników zasiłku. Będzie ono potwierdzało wcześniej orzeczoną niezdolność do pracy.

Autor: Karol Czepukojć | redaktor naczelny PrawoPracy.org.