Praca i zdrowie
Autor: Jobpilot.pl   
Pogoń za karierą nie musi oznaczać, że dasz się porwać stresowi. Spróbuj pogodzić ze sobą zdrowie i pracę zawodową. Jeżeli jesteś w stanie w porę rozpoznać stres i stany napięcia, możesz podjąć odpowiednie starania w celu rozwiązania tego problemu. Zagwarantuje Ci to nie tylko radość z wykonywanej pracy, ale także dobre samopoczucie. Poniżej znajdziesz wprowadzenie do tematu "wypalenia zawodowego" - stresu w zaawansowanym stadium.

Wypalenie zawodowe

Wypalenie jest szczególną formą stresu. Zwykle zdarza się w zawodach, które wiążą się z intensywnymi kontaktami międzyludzkimi. Np: oświata, służba zdrowia i zarządzanie. Najczęstszymi oznakami wypalenia są utrata energii i pustka emocjonalna. Brak chęci do życia wzmaga się, co powoduje wyczerpanie oraz poczucie zmierzania ku mrocznej przyszłości. W takich sytuacjach często pojawia się utrata wiary w zdolność osiągania celów - w efekcie przeradza się we frustrację i przygnębienie. Nazywa się to także "wyczerpaniem emocjonalnym". Wówczas powinno stać się jasnym, że tak dalej być nie może.

Utrata poczucia własnej wartości

Czy masz uczucie, że jesteś traktowany przedmiotowo w pracy? Zachowaj ostrożność, uczucie to prowadzi często do negatywnego i cynicznego zachowania wobec współpracowników. Jest to zamknięty krąg, tracisz wiarę we własne osiągnięcia oraz kompetencje. Z tego powodu cierpi Twoja pewność siebie, w następstwie zanika wydajność i zdolność do pracy. W odróżnieniu od zwykłego stresu wypalenia nie można przezwyciężyć krótkim odpoczynkiem. Powstaje ono przez lata w wyniku ciągle nasilającego się stresu i frustracji. Jego symptomy osadzają się znacząco w psychice człowieka.

Przyczyny wypalenia zawodowego

Istnieją różne przyczyny wypalenia zawodowego. Szczególnie często występuje ono u osób, które zawodowo muszą dbać o dobre kontakty z innymi, np. z urzędnikami, uczniami, pacjentami lub klientami. Przy takich kontaktach istnieje ciągłe niebezpieczeństwo frustracji. Wpływają na to np. agresywni uczniowie, niesamodzielni współpracownicy, niewyrozumiali pacjenci lub inni uciążliwi klienci.

Konflikty związane z podziałem zadań

Frustracja w miejscu pracy może wynikać także z niejasności w podziale zadań. Być może nie wszystkim jest do końca wiadomo, kto i za co jest odpowiedzialny, oraz jak wykonać daną pracę. Prowadzi to do sytuacji, w której jakieś zadanie wykonywane jest dwukrotnie albo wcale. Skutkiem tego jest nieefektywność lub przeciążenie. W przypadku przeciążenia jakościowego praca wydaje Ci się za trudna, ponieważ nie jesteś odpowiednio wykwalifikowany do dodatkowych zajęć i czynności. Ilościowo przeciążony jesteś natomiast z powodu nadmiaru pracy, której nie możesz wykonać w przewidzianym wcześniej terminie. W obu przypadkach logicznym skutkiem jest frustracja. Konflikty dotyczą zarówno firmy jak i Twoich kolegów, dlatego należy traktować je poważnie.


Pozytywny feedback

Frustrujące kontakty osobiste to obok stresującej pracy najważniejszy czynnik decydujący o wypaleniu zawodowym. Każdy człowiek potrzebuje utwierdzenia w tym co robi w więc i Ty postaraj się o pozytywny feedback od Twoich kolegów, uczniów, pacjentów lub klientów. Unikaj jednak pytań w stylu "Jaki byłem/am?". Warto za to upewnić się, że Twoja praca przynosi pozytywne efekty. Rozważ, co możesz robić lepiej i nie lekceważ skutków wypalenia zawodowego.
Poza napięciami emocjonalnymi, takimi jak stany strachu, utrata zaufania do siebie samego i depresje, mogą wystąpić problemy zdrowotne ? zmęczenie, bóle głowy, dolegliwości żołądkowe i jelitowe. Wypalenie zawodowe negatywnie rzutuje również na życie prywatne.

Różne objawy

Wypalenie zawodowe znajduje też odbicie w wyglądzie osobistym. Może Twoi przyjaciele, koledzy albo inne osoby z otoczenia zauważają u Ciebie takie objawy? Jak większość dotkniętych tym problemem na początku w ogóle nie chcesz się z nimi pogodzić. Nie każdy reaguje w jednakowy sposób. Jedni odczuwają raczej dolegliwości psychiczne, inni fizyczne. Oznakami wypalenia mogą być symptomy, które początkowo tłumaczysz zwykłym stresem. Spróbuj świadomie sprawdzić wszystkie rodzaje symptomów stresu lub frustracji, zobacz czy nie są one zapowiedzią wypalenia.

W porę rozpoznać symptomy

Ostrzegawcze symptomy stresu:
 • Problemy z koncentracją; podczas czytania nie możesz zagłębić się w tekst ani go zapamiętać.
 • Wzrastające zapominalstwo; zapiski stają się niezbędne.
 • Problemy z podejmowaniem decyzji; trudności z odróżnianiem spraw istotnych od pobocznych.
 • Zakłócenia snu; problemy z zaśnięciem lub przespaniem całej nocy, regularnie przebudzanie się i zalewanie potem.
 • Liczniejsze błędy; łatwiej wkradają się błędy w pracy.
 • Brak chęci; coraz mniej motywacji, chęci i energii do pracy.
 • Cynizm; obojętność tak wobec pracy jak i wobec życia prywatnego.
 • Wzrastająca niepewność; coraz większe poczucie niższości.
 • Problemy seksualne; zakłócone odczucie rozkoszy seksualnych, a nawet problemy z potencją.

Inne negatywne wpływy

Zanim stres i frustracja rzeczywiście odbiją się na Twoim zdrowiu, powinieneś szerzej zapoznać się z poniższymi objawami;
 • Zmiana w zapale do pracy, postawie społecznej i szczerości.
 • Zmiana sposobu mówienia; inne tempo mowy i skrajne sformułowania.
 • Pogorszenie kondycji fizycznej; szybciej się męczysz i częściej łapiesz przeziębienia, masz ciągłe bóle głowy i stajesz się szczególnie podatny na infekcje grypowe.
 • Regularne nadgodziny - musisz dłużej pracować, aby nadrobić domniemane zaległości.Źródło: www.jobpilot.pl; www.monster.com