Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bhp.
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Publikacja jest adresowana do osób odpowiedzialnych za stan bhp w małych zakładach pracy i stanowi rodzaj listy kontrolnej zawierającej wykaz najważniejszych wymagań dyrektywy 89/655/EWG z wybranymi przykładami działań dostosowawczych. Nie uwzględniono dodatkowych wymagań dla maszyn mobilnych i do podnoszenia ładunków - dostosowanie do wymagań tej grupy maszyn powinno być oceniane przez firmy specjalistyczne.


>> Pełny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przeglądania i drukowania powyższego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezpłatnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej. Program dostępny jest bezpłatnie TUTAJ.