Prawo pracy. Poradnik dla pracodawcy
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Poradnik w przystępny sposób podaje i objaśnia niezbędne dla pracodawcy regulacje prawa pracy. Szczegółowo omówiono: stosunek pracy, w tym zagadnienie równego traktowania oraz mobbingu, wynagrodzenie za pracę, odpowiedzialność pracownika, czas pracy, urlopy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, ochronę pracy młodocianych, obowiązki w zakresie bhp.


>> Pełny tekst publikacji w formacie pdf. <<


Do przeglądania i drukowania powyższego wydawnictwa konieczne jest zainstalowanie w komputerze bezpłatnego programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej. Program dostępny jest bezpłatnie TUTAJ.