Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Psychologia pracy arrow Psychologiczne aspekty pracy w branży finansowej

Patronat medialny:

Psychologiczne aspekty pracy w branży finansowej Drukuj Email
Autor: Elżbieta Moroń   
Ogłoszenie o wakacie w banku przyciąga zainteresowanie wielu kandydatów, nie tylko tych, którzy ukończyli studia związane z finansami oraz z zarządzaniem. Sektor finansowy postrzegany jest jako branża, w której wypłacane są porównywalnie najwyższe wynagrodzenia. Praca w instytucji finansowej wymaga ciągłego rozwoju, zapewnia możliwość realizacji ambicji zawodowych oraz awansu.

Te czynniki wystarczą, aby o etat w firmie zajmującej się finansami ubiegało się wielu chętnych. Osoby te zastanawiają się, jak rozpocząć i utrzymać pracę w wybranej instytucji. Aby odpowiedzieć sobie na te pytania, warto zastanowić się, jakiego pracownika poszukuje wybrana firma oraz przygotować się do kilkuetapowej rekrutacji. Na proces naboru mogą składać się: analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna z pracownikiem zajmującym się rekrutacją, sesja zadaniowa oraz rozmowa z kierownikiem działu, który poszukuje pracownika. Podczas rekrutacji ważna jest umiejętność określenia swoich zainteresowań zawodowych i przekonania rozmówcy, że wybór ten poparty jest odpowiednimi predyspozycjami i umiejętnościami.

Można powiedzieć, że w Polsce w ciągu kilkunastu ostatnich lat dokonała się wyraźna zmiana profilu idealnego pracownika banku. Zamiast dokładnego, skrupulatnego analityka potrzebny jest aktywny, komunikatywny sprzedawca. Taka opinia to duże uogólnienie, jednak wyznacza pewien kierunek poszukiwania predyspozycji niezbędnych do pracy w tym środowisku zawodowym.

Firmy działające w branży finansowej zwykle maja opracowany profil idealnego pracownika oraz ściśle określone kryteria, według których oceniają przydatność potencjalnych kandydatów do pracy. Bardzo ważne są cechy psychologiczne, decydujące o efektywności pracy. Staż pracy i wykształcenie nie zastąpią umiejętności pracy zespołowej oraz prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Istnieje dość powszechnie powtarzający się zestaw kompetencji i umiejętności uznawanych w tej branży za kluczowe. Podobne cechy obowiązują na stanowiskach związanych z obsługą klienta, specjalistycznych oraz menedżerskich. Osoby, które chcą rozpocząć pracę w banku muszą zdawać sobie sprawę z tego, że od pracowników wymaga się aktywności oraz samodzielności w realizacji zadań zawodowych, kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych oraz analitycznych. Wymagana jest też odporność na stres oraz dyspozycyjność.

W sektorze finansowym najczęściej poszukiwani są pracownicy działów obsługi klienta. Zatrudnienie najłatwiej jest znaleźć osobom posiadającym umiejętności umożliwiające realizację zadań sprzedażowych. W tych działach nie zawsze wymagane jest wykształcenie związane z finansami, natomiast konieczne są takie cechy, jak komunikatywność, umiejętność odpowiedniego prezentowania produktów, otwartość, zdolność szybkiego uczenia się (instytucje finansowe poszerzają ofertę o nowe produkty oraz wdrażają nowe techniki obsługi klientów, co wymaga od pracowników szybkiego przyswajania nowych wiadomości). Sukces zawodowy na stanowisku związanym z obsługą klientów wymaga także umiejętności przekonywania oraz odpowiedniej motywacji. Trzeba mieć świadomość, że wykonywanie obowiązków w stresujących warunkach, pod presją terminów związanych z planami sprzedażowymi, powoduje szybą weryfikację umiejętności. Dlatego podczas rekrutacji warto mówić prawdę na temat swoich preferencji zawodowych oraz predyspozycji. „Dodawanie” sobie cech tylko dlatego, że wydają się godne uznania w oczach potencjalnego pracodawcy może zakończyć się przykrą porażką na polu zawodowym.

Osoby ubiegające się o stanowiska wymagające specjalistycznej wiedzy prawnej, ekonomicznej lub technicznej muszą mieć wykształcenie kierunkowe oraz ukończone dodatkowe kursy gwarantujące aktualizację wiedzy. Powinny cechować się skrupulatnością, dokładnością, umiejętnością efektywnej organizacji pracy oraz terminowością wykonywania zadań. Powinny też znać przynajmniej jeden język obcy, mieć podstawową wiedzę na temat sprzedaży oraz umieć pracować pod presją czasu. Praca w departamentach lub działach instytucji finansowej, które nie mają bezpośredniego kontaktu z klientami kupującymi usługi firmy, także wymaga umiejętności współpracy w grupie, dbania o wizerunek zespołu, efektywnego reagowania na prośby i zapytania współpracowników.

Planując pracę w bankowości, warto przyjrzeć się bliżej, co w tej branży jest najistotniejsze w pracy zespołowej oraz w realizacji zadań sprzedażowych.

Dobrze oceniania praca w zespole wymaga akceptacji celów strategicznych firmy, kultury organizacyjnej, wartości, norm wypracowanych w danej instytucji. Przykładowo, dążenie do sukcesu działu może być oceniane lepiej niż eksponowanie indywidualnych osiągnięć. Bezpośredni styl komunikowania się może być uznany za bardziej efektywny niż formalny. Niepisane normy zwykle określają preferowany styl ubierania się. Różne mogą być także wymagania dotyczące zaangażowania w pracę oraz gotowości do realizacji zadań wychodzących poza podstawowy zakres obowiązków. Szansę na odniesie sukcesu w pracy zespołowej mają osoby, które wyróżniają się na tle innych takimi cechami, jak bezpośredniość, otwartość oraz ugodowość. Istotna jest umiejętność negocjowania oraz rozwiązywania konfliktów.


Umiejętności sprzedażowe to gotowość do budowania relacji z nowymi klientami i dbanie o podtrzymanie kontaktu z dotychczasowymi nabywcami usług firmy. Istotna jest umiejętność inicjowania procesu sprzedaży. W instytucji finansowej ważne jest zrealizowanie planu sprzedażowego oraz wysokie standardy dotyczące obsługi klienta. Standardy te dotyczą również pracowników, którzy nie mają kontaktu z klientami kupującymi usługi firmy. Maja oni obowiązek znać zasady obwiązujące w komunikowaniu się z klientami firmy i stosować je, traktując współpracowników jak „klientów wewnętrznych”. Niezbędna jest bardzo dobra komunikatywność oraz terminowość realizacji zadań. Istotne jest również to, jak szybko reaguje się na telefony oraz e-maile. Umiejętności te podlegają ocenie. Osoba wyznaczona do oceny jakości pracy może zwracać się z zapytaniem lub prośbą z zakresu kompetencji wybranego pracownika i na podstawie sposobu realizacji zadania oceniać pracę danej osoby.

Aby odnieść sukces zawodowy w branży finansowej, potrzebne jest odpowiednie podejście do pracy. Istotna jest silna motywacja pozwalająca na dyspozycyjność oraz akceptację zmiennego zakresu obowiązków, a także ukierunkowane dążenie do rozwoju zawodowego. Ważne jest proponowanie zmian poprawiających jakość i efektywność pracy. Trzeba być przygotowanym na uczestnictwo w licznych szkoleniach, ponieważ konkurencja na rynku oraz zmiany technologiczne i prawne wymuszają konieczność ciągłego dokształcania się.

Osoba, której zależy na satysfakcjonującej pracy w sektorze finansowym powinna zastanowić się, czy da sobie radę z następującymi zagadnieniami: otwartość na zmiany oraz zdolność szybkiego przyswajania nowych informacji (wdrożenia nowych systemów informatycznych lub technik obsługi klienta wymuszają konieczność szybkiego uczenia się nowego sposobu realizacji zadań zawodowych), mobilność (wyjazdy w delegacje do innych oddziałów firmy), zaangażowanie (konieczność wykazywania inicjatywy w zakresie zauważania i rozwiązywania problemów obniżających efektywność pracy), dyspozycyjność, komunikatywność (konieczność zachowania standardów obsługi klienta) .

W bankowości promowane są osoby ambitne, dynamiczne, dążące do rozwoju zawodowego, rozumiejące cele strategiczne firmy i swoją rolę w procesie ich realizacji. Dla sukcesu zawodowego w branży finansowej ważna jest wysoka motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia się nowych zagadnień. Spełniając te kryteria, w instytucji finansowej odnajdą się zarówno osoby umiejące szybko osiągnąć sukces sprzedażowy, jak i osoby preferujące bardziej spokojną, analityczna pracę w działach, które nie zajmują się bezpośrednio sprzedażą.

Praca w branży finansowej jest wartościową inwestycją w karierę zawodową. Dla młodych osób podjęcie takiej pracy jest szansą na poznanie zasad funkcjonowania firm oraz rozpoczęcie kariery w oparciu o znaczące doświadczenia zawodowe. Jest to także możliwość przyswojenia dobrych nawyków dotyczących organizacji pracy, dbania o jej jakość oraz komunikowania się w środowisku zawodowym. Umiejętności te są przydatne także w każdej innej branży.


Autor: Elżbieta Moroń 
« poprzedni artykuł
designed by www.madeyourweb.com