Menu Content/Inhalt

Strona główna

Reklama:


Wykorzystywanie prywatnego środka transportu dla celów służbowych
Autor: Tomasz Zwolak   
Pracownik może wykorzystywać prywatne środki transportu, takie jak samochód osobowy, motocykl czy motorower, w celach służbowych i w porozumieniu z pracodawcą uzyskiwać z tego tytułu zwrot kosztów.
Czytaj całość…
 
Mowa ciała w rozmowie kwalifikacyjnej
Autor: Praca.pl - Twój Portal Pracy   
Mowa ciała jest istotnym elementem oceny naszej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Niektórzy eksperci są nawet zdania, że niewerbalne aspekty zachowania są ważniejsze, w odbiorze i ocenie, niż to co rzeczywiście mówimy. Generalnie rzecz ujmując nie jest więc aż tak ważne, co mówimy, ale to w jaki sposób to mówimy (intonacja, barwa głosu, ton), oraz to jak się przy tym zachowujemy (mimika gestykulacja, postawa, wygląd zewnętrzny).
Czytaj całość…
 
Umowa o dzieło
Autor: Anna Sosnowska   
Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenia, jest jedną z atrakcyjniejszych dla pracodawcy form zatrudniania pracowników. Z uwagi na fakt, że do umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, wykonawcy dzieła przysługują tylko prawa bezpośrednio wynikające z treści umowy, a powstałe w wyniku realizacji umów spory rozpatrują sądy cywilne.
Czytaj całość…
 
Zasady udzielania urlopu bezpłatnego
Autor: Tomasz Zwolak   
Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Można wyróżnić dwa "rodzaje" urlopu bezpłatnego:
  1. określony w art. 174 § 1 kodeksu pracy zgodnie, z którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na dowolny cel,
  2. wynikający, z art. 1741 § 1 kodeksu pracy, kiedy za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
Czytaj całość…
 
Zasady zatrudniania logopedów
Autor: Anna Szymańska   
Wielu młodych logopedów stawiających swe pierwsze kroki w tym - stosunkowo młodym w Polsce - zawodzie, ma problem ze znalezieniem przepisów prawnych, które by go regulowały. Okazuje się, że Karta Nauczyciela nie rozstrzyga kwestii tygodniowego wymiaru godzin pracy dla logopedów pracujących w przedszkolach, co bywa powodem wątpliwości ze strony niedoświadczonych absolwentów oraz daje możliwość wykorzystania ich niewiedzy ze strony dyrektorów placówek oświatowych.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 140
Statystyki serwisu:

140 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4770 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google


Linki reklamowe:

Wzory Umów i Dokumentów

designed by www.madeyourweb.com