Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Prawo pracy arrow Wykorzystywanie prywatnego środka transportu dla celów służbowych

Reklama:


Wykorzystywanie prywatnego środka transportu dla celów służbowych Drukuj Email
Autor: Tomasz Zwolak   
Pracownik może wykorzystywać prywatne środki transportu, takie jak samochód osobowy, motocykl czy motorower, w celach służbowych i w porozumieniu z pracodawcą uzyskiwać z tego tytułu zwrot kosztów.

Zwrot kosztów za używanie przez pracownika prywatnego środka transportu w celach służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika określają następujące akty prawne:
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1720),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1990).
Pracownik, który udaje się w podróż służbową, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wyjazd w tą podróż samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W tym przypadku, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu ustaloną przez pracodawcę. Stawka ta nie może być jednak wyższa, niż stawka określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27, poz. 271), zwanego dalej rozporządzeniem.

Ponadto, pracownik może podpisać z pracodawcą umowę cywilnoprawną o używanie pojazdu dla celów służbowych do jazd lokalnych. Wówczas zwrot kosztów używania pojazdu następuje na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Zwrot kosztów używania pojazdów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Ryczałt ten oblicza się jako iloczyn stawki za jeden kilometr przebiegu i miesięcznego przebiegu kilometrów.

Stawka za 1 kilometr nie może być wyższa niż:
  1. dla samochodu osobowego:
    a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,4894 zł,
    b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,7846 zł,
  2. dla motocykla - 0,2161 zł,
  3. dla motoroweru - 0,1297 zł.
Miesięczny limit kilometrów, ustalany przez pracodawcę w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście w którym pracownik jest zatrudniony, nie może być wyższy niż:

- 300 km - do 100 tyś mieszkańców,
- 500 km - ponad 100 tyś do 500 tyś mieszkańców,
- 700 km - ponad 500 tyś mieszkańców.

Pojazdy wykorzystywane w służbie leśnej mogą mieć podwyższone limity, przy czym nie mogą one przekraczać 1500 km. Limit dla pojazdów używanych do celów służbowych w służbach ratowniczych i innych instytucjach, w sytuacjach zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej, może również zostać podwyższony do 1500 km.Kwotę ustalonego ryczałtu za jazdy lokalne zmniejsza się o 1/22 za każdy dzień roboczy nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności w pracy oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie wykorzystywał pojazdu dla celów służbowych.

Zwrot kosztów używania pojazdu następuje po złożeniu przez pracownika każdorazowo pisemnego oświadczenia w danym miesiącu. Oświadczenie to musi zwierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie wykorzystywał pojazdu do celów służbowych.Autor: Tomasz Zwolak | redaktor PrawoPracy.org 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

Statystyki serwisu:

140 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4770 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google


designed by www.madeyourweb.com