Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Patronat medialny

Patronat medialny
Konferencja "Prawno-Ekonomiczne Narzędzia Zarządzania Wierzytelnościami"
Autor: Centrum Promocji Informatyki   
W trakcie konferencji będą mieli Państwo okazję dokonać oglądu możliwych działań w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami, uzyskać wiedzę o przysługujących wierzycielom w tym zakresie środkach prawnych i ekonomicznych.
Czytaj całość…
 
Warsztaty "Jak uchronić siebie i firmę przed podejrzeniem prania pieniędzy"
Autor: Centrum Promocji Informatyki   
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
- Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez nową Dyrektywę w sprawie "prania brudnych pieniędzy"
- Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie brudnych pieniędzy"
- Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach
- Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
- Szeroko omówiony zostanie konflikt pomiędzy ochroną danych osobowych a polityką poznaj swojego klienta (gromadzeniem baz danych o klientach) wymaganą przy walce z "praniem brudnych pieniędzy"
- Zaprezentowane zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania brudnych pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
- Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
- Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
- Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej
Czytaj całość…
 
Warsztaty "Nieuczciwa Konkurencja w Sieci"
Autor: Centrum Promocji Informatyki   
Internet, jak i wiele innych mediów elektronicznych, otworzył szereg nowych możliwości w rozwijaniu biznesu. Jednocześnie, bardzo często dość trudno jest stosować przepisy prawa odnoszące się do tzw. tradycyjnej gospodarki do zasad działania tzw. e-gospodarki. Podczas warsztatów poświęconych zagadnieniom nieuczciwej konkurencji w sieci zostaną omówione regulacje prawne z zakresu ochrony konkurencji, które należy respektować również podczas prowadzania działalności w Internecie.
Czytaj całość…
 
Statystyki serwisu:

137 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4607 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google

  
Linki reklamowe:

Wzory Umów i Dokumentów

designed by www.madeyourweb.com