Menu Content/Inhalt
Strona główna

Jednakowe prawa, równe traktowanie. Informacje dla pracodawców.
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Zagadnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu: określenie dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, poprawność w procesie rekrutacji, wynagrodzenie osób zatrudnionych, sankcje karne z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Także: propozycja dobrej praktyki – zapobieganie poprzez informację na terenie zakładu pracy.
Czytaj całość…
 
Młodzi pracownicy w Twojej firmie
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka przeznaczona jest dla pracodawcy zatrudniającego młodych pracowników. Poza wynikającymi z kodeksu pracy obowiązkami pracodawca ma wiele możliwości stworzenia przyjaznego środowiska pracy - ulotka zawiera m.in. przykłady tzw. dobrych praktyk.
Czytaj całość…
 
Miękki szef
Autor: Andrzej Niemczyk, Jerzy Paśnik, Wiesław Grzesik   
Wielu handlowców bardzo lubi, kiedy kieruje nimi przełożony preferujący miękki styl zarządzania. Wielu, ale nie wszyscy. Okazuje się, że łagodne traktowanie podwładnych często może obrócić się przeciwko szefowi lub jego podwładnym.
Czytaj całość…
 
Zmiany w zespole sprzedaży
Autor: Andrzej Niemczyk, Wiesław Grzesik, Jerzy Paśnik   
Zmiany w dziale handlowym - jeśli są źle wprowadzone - oznaczają spadek sprzedaży i pogorszenie wyników całej firmy. Można je jednak wprowadzać bez szkody dla motywacji w zespole i wyników handlowych. Byle robić to z głową.
Czytaj całość…
 
Rozmowa kwalifikacyjna - na co zwrócić uwagę?
Autor: Elżbieta Moroń   
Pracodawcy zajmując się rekrutacją pracowników korzystają z metod pozwalających wybrać najlepszych kandydatów. Muszą dostrzec te osoby, które mają największy potencjał oraz te, które doskonałą autoprezentacją tuszują brak wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy na wybranym stanowisku. Aby zrealizować te cele, potrzebna jest wiedza, jak prawidłowo ocenić fachowość oraz predyspozycje.
Czytaj całość…
 
Prawne aspekty szkoleń pracowniczych
Autor: Elżbieta Moroń   
Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest zobowiązany do finansowania szkolenia "na żądanie" pracownika. Wzajemne relacje pracodawcy i pracownika w zakresie zagadnień związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych precyzują konkretne przepisy. Najczęściej zalecenie dotyczące ułatwiania pracownikom dokształcania się jest realizowane na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Warto pamiętać, że istnieją grupy zawodowe (np. służba zdrowia, nauczyciele), dla których stosuje się inne przepisy. Także zasady szkolenia bezrobotnych oraz zakres świadczeń przysługujących po ukończeniu szkolenia regulują odrębne przepisy.
Czytaj całość…
 
BHP część 3: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Kontynuując serię artykułów dla Pracodawcy pora przejść wreszcie do obowiązków nałożonych na niego Kodeksem Pracy. Poprzedni artykuł przedstawiał koszty, które Pracodawca może ponieść, niemniej jednak wyegzekwowanie pewnych zachowań bez wprowadzenia tego do przepisów rangi ustawy (a nawet Konstytucji) nie byłoby możliwe.
Czytaj całość…
 
BHP część 2: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Jakie koszty możemy ponieść, gdy nie zapewnimy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym Pracownikom?
Czytaj całość…
 
BHP część 1: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Dlaczego BHP jest ważne? Zapewne niejeden Pracodawca na tak postawione pytanie odpowiedziałby: "A to ono jest w ogóle ważne?", mając oczywiście na uwadze tak ważne dla każdej firmy obszary, jak produkcja, sprzedaż, zakupy, czy nawet utrzymanie ruchu. I może rzeczywiście w porównaniu z tak poważnymi działaniami każdego przedsiębiorstwa, jakie wymieniłem wcześniej, BHP wypada blado i nie dorównuje im rangą? Czyż BHP nie jest na szarym końcu, taką małą niepotrzebną, a wręcz przeszkadzającą instytucją - jeszcze z minionej epoki? Może należałoby każdemu Prezesowi wypowiadającemu takie słowa przyznać rację?
Czytaj całość…
 
Niepełnosprawni. Wymagania techniczno-budowlane
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Budynki, w których zatrudnia się osoby niepełnosprawne, a także ich otoczenie muszą spełniać określone przepisami techniczno-budowlanymi wymagania. Autor podaje warunki, jakie powinny spełniać: ogrodzenia, miejsca postojowe i garaże dla aut osobowych, dojścia i dojazdy, wejścia do budynków, okna, grzejniki, pochylnie i schody, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, urządzenia dźwigowe. Przykładowe, zgodne z przepisami, rozwiązania techniczno-budowlane przedstawiono także na przejrzystych szkicach.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 91
Statystyki serwisu:

91 artykułów
26 akty prawne
55 orzeczeń
36 wzorów pism i druków
309 użytkowników forum
885 czyt. biuletynu


designed by www.madeyourweb.com