Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy
Przywrócenie do pracy
Autor: Tomasz Zwolak   
Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem innych przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, może wystąpić do sądu z żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. To samo roszczenie przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umów w tym trybie.
Czytaj całość…
 
Jak doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
Autor: Sylwia Panek   
W kodeksie pracy nie znajdziemy zasad doręczania pism o wypowiedzeniu umowy o pracę. W związku z tym, zgodnie z art. 300 kodeksu pracy, należy posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 61 k.c.
Czytaj całość…
 
Ekspert odpowiada: Czy ostatnim dniem umowy musi być dzień roboczy?
Autor: KadryOnline.pl   
PYTANIE: Czy dniem rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony może być sobota? Czy w umowie na czas określony jako ostatni dzień trwania stosunku pracy mogę wpisać niedzielę?
Czytaj całość…
 
Zasady wydawania świadectwa pracy
Autor: Anna Sosnowska   
Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności jego wygaśnięcia, a także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.
Czytaj całość…
 
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Autor: Anna Sosnowska   
Wypowiedzenie umowy o pracę jest najpowszechniejszym trybem rozwiązania stosunku pracy. W świetle przepisów prawa pracy każda umowa o pracę, za wyjątkiem umowy na czas określony oraz umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy, może być wypowiedziana przez pracodawcę lub pracownika. W przypadku niektórych umów o pracę, jak np. umowy o pracę na czas określony, prawo do wypowiedzenia umowy może być jednak pod pewnymi warunkami ograniczone. Należy pamiętać, iż dla skuteczności wypowiedzenia musi być ono dokonane w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie, np. pocztą bądź też przekazane w sposób bezpośredni.
Czytaj całość…
 
Przesłanka ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych
Autor: Karol Czepukojć   
Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych jest jedną z przesłanek umożliwiających pracodawcy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy).
Czytaj całość…
 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com