Menu Content/Inhalt
BHP
Obowiązek szkolenia w zakresie bhp osób zatrudnionych na umowę zlecenia
Autor: Tomasz Zwolak   
Z dniem 1 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). Ustawa ta m.in. zmienia brzmienie art. 304 i art. 304[1] Kodeksu pracy. Zgodnie z ich nową treścią pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (a więc także zleceniobiorcom) w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
Czytaj całość…
 
Przedłużony dzień roboczy. Problemy zdrowia i bezpieczeństwa.
Autor: Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy   
Przedłużone dni robocze wiążą się z planami (harmonogramami) pracy charakteryzującymi się dłuższymi niż normalne dniami roboczymi. Jednakże nie ma zgody co do długości przedłużonego dnia pracy. Niektóre źródła podają, że jest to czas między ósmą a dwunastą godziną pracy, inne zaś utrzymują, że określenie to ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy dniówki są dłuższe niż 12 godzin.
Czytaj całość…
 
BHP część 3: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Kontynuując serię artykułów dla Pracodawcy pora przejść wreszcie do obowiązków nałożonych na niego Kodeksem Pracy. Poprzedni artykuł przedstawiał koszty, które Pracodawca może ponieść, niemniej jednak wyegzekwowanie pewnych zachowań bez wprowadzenia tego do przepisów rangi ustawy (a nawet Konstytucji) nie byłoby możliwe.
Czytaj całość…
 
BHP część 2: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Jakie koszty możemy ponieść, gdy nie zapewnimy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym Pracownikom?
Czytaj całość…
 
BHP część 1: O wyższości BHP nad Produkcją i Sprzedażą
Autor: Błażej Kuliński   
Dlaczego BHP jest ważne? Zapewne niejeden Pracodawca na tak postawione pytanie odpowiedziałby: "A to ono jest w ogóle ważne?", mając oczywiście na uwadze tak ważne dla każdej firmy obszary, jak produkcja, sprzedaż, zakupy, czy nawet utrzymanie ruchu. I może rzeczywiście w porównaniu z tak poważnymi działaniami każdego przedsiębiorstwa, jakie wymieniłem wcześniej, BHP wypada blado i nie dorównuje im rangą? Czyż BHP nie jest na szarym końcu, taką małą niepotrzebną, a wręcz przeszkadzającą instytucją - jeszcze z minionej epoki? Może należałoby każdemu Prezesowi wypowiadającemu takie słowa przyznać rację?
Czytaj całość…
 
Niepełnosprawni. Wymagania techniczno-budowlane
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Budynki, w których zatrudnia się osoby niepełnosprawne, a także ich otoczenie muszą spełniać określone przepisami techniczno-budowlanymi wymagania. Autor podaje warunki, jakie powinny spełniać: ogrodzenia, miejsca postojowe i garaże dla aut osobowych, dojścia i dojazdy, wejścia do budynków, okna, grzejniki, pochylnie i schody, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, urządzenia dźwigowe. Przykładowe, zgodne z przepisami, rozwiązania techniczno-budowlane przedstawiono także na przejrzystych szkicach.
Czytaj całość…
 
Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo pracy
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Nowe obowiązki kierownika budowy określone przez art. 21a i art. 22 znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (w wyniku wdrożenia do prawa polskiego zasad i przepisów prawa europejskiego, tu: Dyrektywa Rady 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r.): obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jako koordynator działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - prawa i obowiązki.
Czytaj całość…
 
Zanim zaczniesz budować. Ważne informacje dla inwestorów
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Publikacja informuje o najważniejszych obowiązkach i powinnościach inwestora budowlanego w sferze bezpieczeństwa pracy na tle innych jego obowiązków; wskazuje najczęstsze zagrożenia zdrowia i życia pracowników na budowie, informuje o prawnych skutkach zaniedbań inwestorskich w tej dziedzinie oraz w formie zestawu pytań przedstawia listę najważniejszych spraw i zadań, które powinny być załatwione i wykonane w związku z podjętą i prowadzoną budową.
Czytaj całość…
 
Materiał pomocniczy dla pracodawców w małych zakładach gastronomicznych.
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy. Materiał pomocniczy dla pracodawców w małych zakładach gastronomicznych. Lista kontrolna.
Czytaj całość…
 
Poradnik dla pracodawców z zakładów przetwórstwa owoców i warzyw.
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy. Poradnik dla pracodawców z zakładów przetwórstwa owoców i warzyw. Lista kontrolna.
Czytaj całość…
 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com