Menu Content/Inhalt
Czas pracy
Elastyczne formy zatrudnienia
Autor: Sylwia Panek   
W przepisach prawa pracy nie funkcjonuje termin "elastyczne zatrudnienie". Określenie to jednak jest popularne w literaturze oraz wśród pracodawców i pracowników. Jest ono również przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej, która promuje model flexicurity (więcej nt. modelu flexicurity: 1, 2, 3) rozumiany jako zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. Uznaje się, iż stosowanie przez pracodawców elastycznego zatrudnienia może stanowić element wsparcia firm w czasach kryzysu.
Czytaj całość…
 
Work-sharing - zamiast zwolnień grupowych
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Work sharing (czyli dzielenie pracy) jest popularną na zachodzie Europy metodą zapobiegania zwolnieniom grupowym w czasie kryzysu. Jest to szczególna postać zatrudnienia niepełnowymiarowego. Polega ona na redukcji wymiaru czasu pracy pracowników i połączonej z nią, proporcjonalnej redukcji wynagrodzeń, których celem jest uniknięcie zwolnień.
Czytaj całość…
 
Obniżenie wymiaru czasu pracy na żądanie pracownika
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje z reguły w drodze porozumienia stron stosunku pracy lub też, wprowadzane jest w drodze wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednakże sytuację, w której to pracownik może żądać obniżenia wymiaru czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek się do tego wniosku zastosować.
Czytaj całość…
 
Równoważny czas pracy
Autor: Magdalena Rycak   
Czasu pracy pewnych kategorii pracowników nie można regulować sztywnymi dobowymi i tygodniowymi normami. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego charakteru danej pracy. Przepisy art. 135 - 137 k.p. oraz 143 i 144 k.p. umożliwiają pracodawcom wprowadzenie, po spełnieniu przesłanek określonych w kodeksie, szczególnego rodzaju czasu pracy, określanego jako równoważny.
Czytaj całość…
 
Zadaniowy czas pracy w praktyce
Autor: Magdalena Rycak   
Wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy stanowi korzystne rozwiązanie zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Pracodawcy zwolnieni są wówczas z obowiązku sprawowania bezpośredniej kontroli nad właściwym wykorzystaniem przez pracownika czasu pracy, nie muszą prowadzić jego ewidencji czasu pracy, a przy prawidłowym ustaleniu zadań - nie wypłacają wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Pracownik, mając większą swobodę w realizacji powierzonych mu zadań, sam ustala swój rozkład czasu pracy.
Czytaj całość…
 
Ekspert odpowiada: Limit godzin nadliczbowych w umowie o pracę na pełny etat
Autor: KadryOnLine.pl   
PYTANIE: Pracownicy naszego zakładu pracują 8 godzin dziennie. Czasami zdarza się, że pracują 9 lub 10 godzin dziennie. Jak należy zapisać to w umowie o pracę na czas określony w punkcie "dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151[1] Kodeksu pracy"?
Czytaj całość…
 
Rozliczanie czasu pracy za dni świąteczne w maju i grudniu 2006 roku
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej   
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania czasu pracy za dni świąteczne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia...
Czytaj całość…
 
Czas pracy i wynagrodzenia
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń za pracę. Informacje, podane w zrozumiały dla każdego sposób, przeznaczone są dla młodych pracowników, podejmujących swoją pierwszą w życiu pracę.
Czytaj całość…
 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com