Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow Umowa o pracę
Umowa o pracę
Telepraca - korzyści i zagrożenia
Autor: Anna Piszczek   
Telepraca, jako jedna z elastycznych form zatrudnienia, zyskała na popularności w ostatnich latach. Do jej upowszechnienia, poza postępem w branży telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu, przyczyniła się także nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288) rodział IIb pt. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy. Konieczne staje się zatem uświadomienie wszystkim osobom zainteresowanym telepracą, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą wykonywanie pracy w tej formie.
Czytaj całość…
 
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem nowego pracownika
Autor: Sylwia Panek   
Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności jednorazowych (związanych z nawiązywanym stosunkiem pracy) lub obowiązków stałych (obciążających pracodawcę przez cały okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu). W niniejszym artykule zostaną omówione obowiązki pierwszego typu.
Czytaj całość…
 
Wdrażanie telepracy
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Szacuje się, że w Polsce zaledwie 5% zatrudnionych wykonuje pracę w formie telepracy, podczas gdy w Europie Zachodniej jest to około 11%, a w USA 30%. Czy różnica ta spowodowana jest niewiedzą, czy też zbyt skomplikowanymi przepisami, które odstraszają potencjalnie zainteresowanych pracodawców i pracowników?
Czytaj całość…
 
Umowa o dzieło
Autor: Anna Sosnowska   
Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenia, jest jedną z atrakcyjniejszych dla pracodawcy form zatrudniania pracowników. Z uwagi na fakt, że do umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, wykonawcy dzieła przysługują tylko prawa bezpośrednio wynikające z treści umowy, a powstałe w wyniku realizacji umów spory rozpatrują sądy cywilne.
Czytaj całość…
 
Co zrobić, żeby na prawach autorskich zarobić?
Autor: Iga Bałos   
Zanim zaczniesz się nad tym zastanawiać, weź pod uwagę, że nie wszystkie prawa twórcy podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Przedmiotem obrotu cywilnoprawnego nie mogą być autorskie prawa osobiste. Ze względu na ich specyfikę, prawdopodobnie i tak nie będziesz chciał, by przysługiwały komuś innemu. Jeśli jednak stałoby się inaczej, przenosząca je umowa będzie prawnie nieskuteczna.
Czytaj całość…
 
Umowa zlecenia
Autor: Anna Sosnowska   
Atrakcyjną dla pracodawcy formą zatrudnienia pracowników, jest umowa zlecenia. Pomimo, że pracodawca przy umowie zlecenia zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy przestrzegania przepisów BHP, to jednak ma on swobodę w zakresie regulacji czasu pracy czy rozwiązania samej umowy. Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy zlecenia w celu obejścia przepisów prawa pracy, a więc zamiast umowy o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Ponadto, praca świadczona w stałych godzinach, podporządkowana pracodawcy może być, w pewnych sytuacjach, uznana za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy.
Czytaj całość…
 
Umowa o pracę na okres próbny
Autor: Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska   
Umowa o pracę na okres próbny jest dla pracodawców popularną formą zatrudniania, szczególnie absolwentów, którzy nie mają jeszcze ściśle określonej ścieżki kariery, ale także bardziej doświadczonych pracowników na stanowiska kierownicze, które mają zawsze istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Obecnie ani posiadanie przez pracowników wielu dokumentów potwierdzających kwalifikacje i predyspozycje zawodowe kandydatów ani nawet kilkuetapowe postępowania kwalifikacyjne nie dają gwarancji wyłonienia idealnego kandydata. Faktyczne kwalifikacje pracownika oraz jego zdolność do pracy w grupie, kreatywność, samodzielność w działaniu i inne umiejętności, można sprawdzić dopiero w trakcie wykonywania konkretnych obowiązków, pod kierownictwem oraz z określonymi osobami, zwłaszcza w firmach, które jakość pracy łączą z dobrą atmosferą zespołu.
Czytaj całość…
 
Prawo autorskie - a Ty pracujesz czy tworzysz?
Autor: Iga Bałos   
Słowo "utwór" niemalże automatycznie kojarzone jest z działalnością artystyczną. Tymczasem nie raz zdarza się, że w ramach stosunku pracy bądź umowy o dzieło powstają utwory, których ochrona nie jest należycie egzekwowana. Ich twórca po prostu nie jest świadomy, że wytwór jego pracy stanowi przedmiot ochrony Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadomość o tym, co podlega ochronie i jakie w związku z tym przysługują prawa, być może pozwoli ci na uzyskanie w ramach tej samej umowy o pracę dodatkowych, a od dawna należnych, korzyści.
Czytaj całość…
 
Podstawowe cechy stosunku pracy
Autor: Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska   
Stosunek pracy jest najbardziej popularną formą zatrudniania pracowników. Zajmuje również centralne miejsce w problematyce prawa pracy. Odróżnia bowiem zatrudnianie pracownicze (objęte postanowieniami prawa pracy) od zatrudnienia poza-pracowniczego, czyli zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie cech charakteryzujących stosunek pracy.
Czytaj całość…
 
Pierwsza umowa o pracę
Autor: Państwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące rodzajów umów o pracę. Informacje, podane w zrozumiały dla każdego sposób, przeznaczone są dla młodych pracowników, podejmujących swoją pierwszą w życiu pracę.
Czytaj całość…
 

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com