Menu Content/Inhalt

Reklama:


Urlopy
Urlop na żądanie
Autor: Anna Sosnowska   
23.09.2007.
Urlop na żądanie stanowi pewnego rodzaju wyjątek od podstawowego celu oraz zasad przyznawania urlopu wypoczynkowego. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie pracownikowi załatwienie ważnych spraw rodzinnych lub osobistych. Przysługujące pracownikowi cztery dni urlopu na żądanie, nie powodują przedłużenia wymiaru urlopu lecz są wydzielone z puli przysługujących pracownikowi dni odpoczynku.
Czytaj całość…
 
Zasady udzielania urlopu bezpłatnego
Autor: Tomasz Zwolak   
03.09.2007.
Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Można wyróżnić dwa "rodzaje" urlopu bezpłatnego:
  1. określony w art. 174 § 1 kodeksu pracy zgodnie, z którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na dowolny cel,
  2. wynikający, z art. 1741 § 1 kodeksu pracy, kiedy za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.
Czytaj całość…
 
Zasady udzielania zaległego urlopu
Autor: Anna Sosnowska   
17.08.2007.
W przypadku nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, przepisy kodeksu pracy wyznaczają ostateczne granice jego udzielenia w terminie późniejszym. Przekroczenie tego terminu może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika i ukarane karą grzywny.
Czytaj całość…
 
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych
Autor: Anna Sosnowska   
28.05.2007.
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych regulowany jest na podstawie odrębnej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona w sposób odrębny od Kodeksu Pracy sposoby udzielania oraz nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego.
Czytaj całość…
 
Plan urlopów
Autor: Anna Sosnowska   
28.03.2007.
Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów, który sporządzany jest corocznie przez pracodawcę. Plan ten powinien być ustalony zawsze w porozumieniu z pracownikiem oraz po rozpatrzeniu konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak w praktyce to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o terminie udzielenia urlopu i nie jest przy tym związany wnioskiem pracownika. W przypadku, gdy np. większość pracowników zabiega o urlop w sierpniu, to w celu zapewnienia prawidłowej pracy, pracodawca może odmówić przyznania niektórym pracownikom urlopu wypoczynkowego w podanym przez nich terminie i wyznaczyć inny.
Czytaj całość…
 
Statystyki serwisu:

139 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4770 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google

  
Linki reklamowe:

Wzory Umów i Dokumentów

designed by www.madeyourweb.com