Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy arrow Ekspert odpowiada: Jak bezbłędnie wyliczyć trzynastkę?
Ekspert odpowiada: Jak bezbłędnie wyliczyć trzynastkę? Drukuj Email
Autor: KadryOnline.pl   
PYTANIE: Jak bezbłędnie wyliczyć trzynastkę?

ODPOWIEDŹ:
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę osiągniętego przez pracownika w roku, za który przysługuje trzynastka.

Wysokość trzynastej pensji obliczasz jak ekwiwalent pieniężny za urlop. W podstawie wymiaru trzynastki uwzględniasz wszystkie wypłacone świadczenia ze stosunku pracy z wyjątkiem:
 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród,
 • dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,
 • wynagrodzenia za czas innej (poza urlopem wypoczynkowym) usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy, dni opieki nad dzieckiem).Ponadto w podstawie wymiaru trzynastki musisz uwzględnić także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (które nie jest uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop) oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.


Przykład obliczeniowy


Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru trzynastej pensji ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Pracownik był zatrudniony na czas określony od 1 lipca 2006 r. do 31 marca 2007 r. Otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.620 zł oraz dodatek za wysługę lat (7%) - 113,40 zł. W związku z ustaniem stosunku pracy i niewykorzystaniem przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego pracownikowi wypłacono również ekwiwalent pieniężny za 7 dni urlopu w wysokości 577,80 zł. Dnia 1 sierpnia 2007 r. pracownik został ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy z wynagrodzeniem zasadniczym 1.750 zł oraz dodatkiem za wysługę lat (7%) - 122,50 zł. Dnia 1 listopada pracownik ten nabył prawo do dodatku za wysługę lat w wyższej wysokości (8%), zatem za listopad i grudzień dodatek ten wypłacono w wysokości 140 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) tego pracownika wyniesie:

 • 3 miesiące x (1.620 zł + 113,40 zł) = 3 x 1.733,40 = 5.200,20 zł,


 • 3 miesiące x (1.750 zł + 122,50 zł) + 2 miesiące x (1.750 zł + 140 zł ) = (3 x 1.872,50) + (2 x 1.890,00) = 5.617,50 + 3.780,00 = 9.397,50 zł,


 • 8,5% x (5.200,20 zł + 9.397,50 zł) = 8,5% x 14.597,7 = 1.240,80 zł.

W podstawie wymiaru trzynastki tego pracownika nie należy uwzględniać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Podstawa prawna:

§ 6, § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz 14).


Źródło: KadryOnLine.pl 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com