Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Prawo pracy
Prawo pracy
Czym jest mobbing?
Autor: Praca.pl - Twój Portal Pracy   
W celu zgłębienia jakiegoś zagadnienia, należy zacząć od wyjaśnienia definicji słowa, jakie to zagadnienie opisuje. "Mobbing" - słowo to pochodzi od angielskiego słowa mob - tłum, motłoch i w wolnym tłumaczeniu oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować.
Czytaj całość…
 
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych
Autor: Anna Sosnowska   
Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych regulowany jest na podstawie odrębnej ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona w sposób odrębny od Kodeksu Pracy sposoby udzielania oraz nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego.
Czytaj całość…
 
Umowa zlecenia
Autor: Anna Sosnowska   
Atrakcyjną dla pracodawcy formą zatrudnienia pracowników, jest umowa zlecenia. Pomimo, że pracodawca przy umowie zlecenia zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy przestrzegania przepisów BHP, to jednak ma on swobodę w zakresie regulacji czasu pracy czy rozwiązania samej umowy. Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy zlecenia w celu obejścia przepisów prawa pracy, a więc zamiast umowy o pracę, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Ponadto, praca świadczona w stałych godzinach, podporządkowana pracodawcy może być, w pewnych sytuacjach, uznana za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy.
Czytaj całość…
 
Umowa o pracę na okres próbny
Autor: Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska   
Umowa o pracę na okres próbny jest dla pracodawców popularną formą zatrudniania, szczególnie absolwentów, którzy nie mają jeszcze ściśle określonej ścieżki kariery, ale także bardziej doświadczonych pracowników na stanowiska kierownicze, które mają zawsze istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy. Obecnie ani posiadanie przez pracowników wielu dokumentów potwierdzających kwalifikacje i predyspozycje zawodowe kandydatów ani nawet kilkuetapowe postępowania kwalifikacyjne nie dają gwarancji wyłonienia idealnego kandydata. Faktyczne kwalifikacje pracownika oraz jego zdolność do pracy w grupie, kreatywność, samodzielność w działaniu i inne umiejętności, można sprawdzić dopiero w trakcie wykonywania konkretnych obowiązków, pod kierownictwem oraz z określonymi osobami, zwłaszcza w firmach, które jakość pracy łączą z dobrą atmosferą zespołu.
Czytaj całość…
 
Prawo autorskie - a Ty pracujesz czy tworzysz?
Autor: Iga Bałos   
Słowo "utwór" niemalże automatycznie kojarzone jest z działalnością artystyczną. Tymczasem nie raz zdarza się, że w ramach stosunku pracy bądź umowy o dzieło powstają utwory, których ochrona nie jest należycie egzekwowana. Ich twórca po prostu nie jest świadomy, że wytwór jego pracy stanowi przedmiot ochrony Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Świadomość o tym, co podlega ochronie i jakie w związku z tym przysługują prawa, być może pozwoli ci na uzyskanie w ramach tej samej umowy o pracę dodatkowych, a od dawna należnych, korzyści.
Czytaj całość…
 
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Autor: Anna Sosnowska   
Wypowiedzenie umowy o pracę jest najpowszechniejszym trybem rozwiązania stosunku pracy. W świetle przepisów prawa pracy każda umowa o pracę, za wyjątkiem umowy na czas określony oraz umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy, może być wypowiedziana przez pracodawcę lub pracownika. W przypadku niektórych umów o pracę, jak np. umowy o pracę na czas określony, prawo do wypowiedzenia umowy może być jednak pod pewnymi warunkami ograniczone. Należy pamiętać, iż dla skuteczności wypowiedzenia musi być ono dokonane w formie pisemnej i doręczone drugiej stronie, np. pocztą bądź też przekazane w sposób bezpośredni.
Czytaj całość…
 
Podstawowe cechy stosunku pracy
Autor: Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska   
Stosunek pracy jest najbardziej popularną formą zatrudniania pracowników. Zajmuje również centralne miejsce w problematyce prawa pracy. Odróżnia bowiem zatrudnianie pracownicze (objęte postanowieniami prawa pracy) od zatrudnienia poza-pracowniczego, czyli zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie cech charakteryzujących stosunek pracy.
Czytaj całość…
 
Plan urlopów
Autor: Anna Sosnowska   
Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie z planem urlopów, który sporządzany jest corocznie przez pracodawcę. Plan ten powinien być ustalony zawsze w porozumieniu z pracownikiem oraz po rozpatrzeniu konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak w praktyce to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję o terminie udzielenia urlopu i nie jest przy tym związany wnioskiem pracownika. W przypadku, gdy np. większość pracowników zabiega o urlop w sierpniu, to w celu zapewnienia prawidłowej pracy, pracodawca może odmówić przyznania niektórym pracownikom urlopu wypoczynkowego w podanym przez nich terminie i wyznaczyć inny.
Czytaj całość…
 
Wzrost płacy minimalnej
Autor: Karol Czepukojć   
Od 1 stycznia 2007 roku płaca minimalna wynosi 936 złotych, czyli 40 złotych więcej niż w roku 2006.
Czytaj całość…
 
Roszczenia mobbowanego pracownika o zadośćuczynienie za krzywdę
Autor: Alicja Świczewska   
Znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, wprowadzające pojęcie mobbingu, weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Art. 94 ³ § 2 k.p. stanowi, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 31 - 45 z 75

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

designed by www.madeyourweb.com