Menu Content/Inhalt

Strona główna arrow Prawo pracy

Reklama:


Prawo pracy
Urlop na żądanie
Autor: Anna Piszczek   
Kwestia urlopu na żądanie budzi wiele dyskusji, zarówno w środowisku pracowników, jak i pracodawców. Z jednej strony urlop ten stanowi istotne uprawnienie dla pracownika, który może w nagłej sytuacji uzyskać wolny dzień w pracy, z drugiej może powodować po stronie pracodawcy trudności w prowadzeniu firmy. Skorzystanie nawet przez jednego tylko pracownika z urlopu na żądanie może doprowadzić do paraliżu firmy. Pracodawca nie ma bowiem w takiej sytuacji możliwości przygotowania się na nieobecność pracownika w pracy poprzez zorganizowanie zastępstwa czy odmienne rozdysponowanie zadań.
Czytaj całość…
 
Telepraca - korzyści i zagrożenia
Autor: Anna Piszczek   
Telepraca, jako jedna z elastycznych form zatrudnienia, zyskała na popularności w ostatnich latach. Do jej upowszechnienia, poza postępem w branży telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu, przyczyniła się także nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288) rodział IIb pt. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy. Konieczne staje się zatem uświadomienie wszystkim osobom zainteresowanym telepracą, zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą wykonywanie pracy w tej formie.
Czytaj całość…
 
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem nowego pracownika
Autor: Sylwia Panek   
Zatrudnienie nowego pracownika powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Mogą mieć one charakter czynności jednorazowych (związanych z nawiązywanym stosunkiem pracy) lub obowiązków stałych (obciążających pracodawcę przez cały okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu). W niniejszym artykule zostaną omówione obowiązki pierwszego typu.
Czytaj całość…
 
Elastyczne formy zatrudnienia
Autor: Sylwia Panek   
W przepisach prawa pracy nie funkcjonuje termin "elastyczne zatrudnienie". Określenie to jednak jest popularne w literaturze oraz wśród pracodawców i pracowników. Jest ono również przedmiotem zainteresowania Komisji Europejskiej, która promuje model flexicurity (więcej nt. modelu flexicurity: 1, 2, 3) rozumiany jako zintegrowana strategia równoczesnego zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy. Uznaje się, iż stosowanie przez pracodawców elastycznego zatrudnienia może stanowić element wsparcia firm w czasach kryzysu.
Czytaj całość…
 
Przywrócenie do pracy
Autor: Tomasz Zwolak   
Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez uzasadnienia lub z naruszeniem innych przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, może wystąpić do sądu z żądaniem przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. To samo roszczenie przysługuje pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa o rozwiązywaniu umów w tym trybie.
Czytaj całość…
 
Wdrażanie telepracy
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Szacuje się, że w Polsce zaledwie 5% zatrudnionych wykonuje pracę w formie telepracy, podczas gdy w Europie Zachodniej jest to około 11%, a w USA 30%. Czy różnica ta spowodowana jest niewiedzą, czy też zbyt skomplikowanymi przepisami, które odstraszają potencjalnie zainteresowanych pracodawców i pracowników?
Czytaj całość…
 
Work-sharing - zamiast zwolnień grupowych
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Work sharing (czyli dzielenie pracy) jest popularną na zachodzie Europy metodą zapobiegania zwolnieniom grupowym w czasie kryzysu. Jest to szczególna postać zatrudnienia niepełnowymiarowego. Polega ona na redukcji wymiaru czasu pracy pracowników i połączonej z nią, proporcjonalnej redukcji wynagrodzeń, których celem jest uniknięcie zwolnień.
Czytaj całość…
 
Jak doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?
Autor: Sylwia Panek   
W kodeksie pracy nie znajdziemy zasad doręczania pism o wypowiedzeniu umowy o pracę. W związku z tym, zgodnie z art. 300 kodeksu pracy, należy posiłkować się przepisami kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 61 k.c.
Czytaj całość…
 
Obniżenie wymiaru czasu pracy na żądanie pracownika
Autor: Monika Latos - Miłkowska   
Obniżenie wymiaru czasu pracy następuje z reguły w drodze porozumienia stron stosunku pracy lub też, wprowadzane jest w drodze wypowiedzenia zmieniającego przez pracodawcę. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednakże sytuację, w której to pracownik może żądać obniżenia wymiaru czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek się do tego wniosku zastosować.
Czytaj całość…
 
"Utwór" pracowniczy jako fundament optymalizacji struktury wynagrodzeń
Autor: Marta Olejnicka   
Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty określa się w zryczałtowanej wysokości 50% uzyskanego przychodu, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 75

Polityka cookies

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Politykę dotyczącą Cookies znajdziesz TUTAJ.

Statystyki serwisu:

140 artykułów
75 akty prawne
38 wzorów pism i druków
4770 czytelników biuletynu

Dostęp do artykułów:

Add to Google


designed by www.madeyourweb.com