Menu Content/Inhalt

Advertisement
Pierwsza praca
Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach: Nawi�zanie stosunku pracy
Autor: Karol Czepukoj�   
Artyku� z serii "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" omawiaj�cy w przyst�pny spos�b problematyk� nawi�zania stosunku pracy.
Czytaj ca�o��...
Wolontariat
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce pracy w ramach wolontariatu. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Praca w czasie wakacji
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce pracy w czasie wakacji. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Czas pracy, wynagrodzenia
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce czasu pracy i wynagrodze� za prac�. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Wypadki, szkolenia BHP
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce wypadk�w przy pracy i szkole� BHP. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
Pierwsza umowa o prac�
Autor: Pa�stwowa Inspekcja Pracy   
Ulotka zawiera podstawowe informacje dotycz�ce rodzaj�w um�w o prac�. Informacje, podane w zrozumia�y dla ka�dego spos�b, przeznaczone s� dla m�odych pracownik�w, podejmuj�cych swoj� pierwsz� w �yciu prac�.
Czytaj ca�o��...
designed by www.madeyourweb.com